You are here
Home >

That’s the Think jest projektem edukacyjnym. Ma na celu popularyzację naukowej psychologii, zdrowego sceptycyzmu, krytycznego myślenia i w miarę sensownego podejścia do życia.

Facebook | YouTube

Główne tematy:

  • Psychologia – co wiemy o ludzkim postrzeganiu, myśleniu i zachowaniu? Jak możemy to zaaplikować w codziennym życiu?
  • Filozofia nauki – skąd wiemy to, co wiemy? Jak dbamy o jakość wiedzy? Jak odróżnić fakty od opinii, sensowne teorie od bełkotu i dobrze zrobioną naukę od tej, która ją tylko udaje?
  • Komunikacja – jak przekazywać swoje myśli, dobrze argumentować, przekonywać, być zrozumianym, rozwiązywać problemy i dbać o realcje?

Podstawy filozoficzne:

  • Zdrowy, naukowy sceptycyzm – uznaję rzeczy, które przeszły przez sitko metody naukowej. Zawsze staram się opierać swoje przemyślenia na badaniach, publikacjach, metaanalizach czy dobrych praktykach.
  • Pragmatyzm – stawiam akcent na celowość, praktyczność i użyteczność wiedzy.
  • Umiarkowiany relatywizm – jest wiele prawd, jest też wiele opinii udających prawdy. Uważam, że zawsze warto poznawać różne punkty widzenia, by podejmować sensowne decyzje.
  • Heheszkizm – chciałbym odczarować stereotyp „świata poważnej nauki” i pokazać, że nawet zawiłe tematy da się przekazać luźno, ciekawie i zrozumiale.
Top