You are here
Home > Nagrałem

Podział nauk, czyli szybka historia świata i indukcyjne łabędzie

Różne nauki zajmują się różnymi aspektami świata. Granice między nimi nie są jednak tak jasne, jak się na ogół wydaje.

O dedukcyjnych kwadratach, indukcyjnych łabędziach i prawie 14 miliardach lat w 8:38.

Źródła (i więcej ciekawych rzeczy):
– „The Blackwell Guide to the Philosophy of Science” – Peter Machamer (Editor), Michael Silberstein (Editor)
– „Philosophy of Science” – Jeffrey L. Kasser (The Great Courses series)
– https://en.wikipedia.org/wiki/Branches_of_science
– „The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable” – Nassim Nicholas Taleb

Dodaj komentarz

Top